Arbejdsområder

ARGUMENT Advokatfirma kan påtage sig at behandle sager indenfor nedennævnte sagsområder:

Hovedområderne er FAST EJENDOM, ERHVERVSRET og BYGGE- og ENTREPRISERET.

– Udarbejdelse af Entrepriseaftaler/Byggekontrakter, standsninger og ophævelser.
– Forsikringssager.
– Erstatningsret, herunder personskadeerstatningsret.
– Berigtigelse af ejendomshandler for enten sælger eller køber.
– Mangelsager (bil, hus, båd, hest mv.,)
– Nabo-, Hegns- og skelsager.
– Sager vedrørende offentlige tilladelser/dispensationer omhandlende byggeri og planlovsforhold.
– Køb og salg af virksomheder, herunder generationsskifter i virksomheder.
– Selskabsret, herunder selskabsstiftelser, fusioner, omdannelser.
– Erhvervslejeret, herunder udarbejdelse af kontrakter.
– Immaterialret, herunder sager om navne-, patent- og ophavsrettigheder.

Vores speciale er førelse af rets- og Voldgiftsretssager indenfor ovennævnte sagsområder.

Nye indlæg