Prisoplysning

Honorar/salær til ARGUMENT Advokatfirma for rådgivning og sagsbehandling fastsættes i henhold til Retsplejelovens § 126, stk. 2 hvoraf det fremgår, at advokater må opkræve et rimeligt salær.

Udgangspunktet for fastsættelsen af et rimeligt salær er følgende kriterier: arten og omfanget af det arbejde der udføres (hvor meget tid der er brugt på sagen), sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald og det med sagen forbundne ansvar.

Tidsforbruget med den enkelte sag registreres elektronisk (og arbejdet beskrives), hver gang der er arbejdet med sagen, dette gør sig gældende for både sekretær- og advokat arbejde.

Kontorets timepris er 2000 kr. med tillæg af moms, I alt 2500 kr. Den pris der opgøres og faktureres op- eller nedreguleres med udgangspunkt i ovennævnte kriterier.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning samt større forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret. ARGUMENT Advokatfirma beregner sig ikke ekstra betaling for Porto og Kopiering. Dette gælder dog ikke for udarbejdelse af ekstrakter og materialesamlinger.

Sagsbehandling opgøres og faktureres løbende når sagen er faktureringsmoden. I sager hvor sagsbehandlingen foregår over en længere periode faktureres der sædvanligvis hver 3. måned. Klienten modtager en: ” opgørelse og faktura” som indeholder en nøjagtig beskrivelse af det arbejde der er udført, og en beskrivelse af de forhold der begrunder det fakturerede.

ARGUMENT Advokatfirmas betalingsbetingelser er at betaling skal være registreret på firmaets konto senest 8 dage fra fakturadato jf. menupunktet Forretningsbetingelser.

På visse slags ydelser og rådgivning kan der tilbydes en fast pris. Dette gælder eksempelvis berigtigelse af ejendomshandler, udarbejdelse af kontrakter, stiftelse af selskaber.

I visse sager er det muligt for klienten at opnå  Fri Proces, og/eller offentlig – eller privat/erhvervsmæssig forsikringsretshjælp. ARGUMENT Advokatfirma undersøger og afklarer om sådan omkostningsdækning helt eller delvist kan opnås.

Nye indlæg